TỔNG HỢP KINH NGHIỆM tìm GIÀY THỂ THAO CHO NỮ
__________
1/ Đừng mua giày dựa vào Tìm hiểu của người khác
Đừng tìm giày dựa trên Phân tích trên mạng, ví dụ như những Đánh giá giày thể thao của...